Σάββατο, 2 Μαρτίου 2013

Useful Phones

 • Town Hall Astypalea ............................2243061408
 • Port Astypalea ………………………................2243061208
 • Police Department Astypalea ………..........2243061206
 • Travel informations …………………..............2243061412
 • Airport Astypalea …………........................2243061665
 • Olympic Air .........................................2103550500
 • Blue Star Ferries..................................2108919800
 • Agency Blue Star Ferries Astypalea .........2243061224
 • Commercial Bank (store Astypalea).........2243059890
 • Medical Center.....................................2243061222
 • Pharmacy............................................2243061444
 • Post Office...........................................2243061223
 • Customs Office ....................................2243061317